GBIME

निस्कृय कर्जा (एनपिएल) भनेको के हो ?

1.65K
shares

काठमाडौं, २४ असार । केटिएम भ्वाइसले वित्तीय साक्षरता समबन्धि सामाग्रीहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । तेही श्रिंखला स्वरुप आज हामी निस्कृय कर्जा अर्थात एनपिएलको बरेमा चर्चा गर्ने छौँ ।

तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा–सापटलाई कमसल कर्जा अन्तर्गत राखिएको छ।

त्यस्तै, छ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा–सापटलाई शंकाष्पद कर्जा मानिएको छ । त्यस्तै,एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा /सापटलाई खराब कर्जा अन्तर्गत वर्गिकरण गरिएको छ ।

त्यस्तै,ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा उल्लिखित आधारहरुमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई पनि निष्कृय कर्जा भनिन्छ ।

यसरी गरिन्छ खराब कर्जा वर्गीकरण
सामान्यतया राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा निम्न आधारमा वर्गिकरण गर्ने गरेको छ ।

ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा

कर्जा दुरुपयोग भएमा

ऋणी हराएमा वा गायव भएमा

परियोजनारव्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा तथा परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नआएमा

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा

प्रतीतपत्र,जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा

परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा

कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको १८० दिन नाघेमा वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था भएमा

सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा तथा खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिलको भुक्तानी मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा

ऋणीले एउटै मितिमा अलग अलग वित्तीय विवरण पेश गरेको अवस्थामा

क्रेडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले ९० दिनभित्र अपलेखन नभएमा

टिआर कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा उल्लेख नगरिएको अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा