GBIME
आलुमा ‘बि फोर’ भन्ने ढुसी रोग आको छ रे ! (व्यंगात्मक लघु कथा)

आलुमा ‘बि फोर’ भन्ने ढुसी रोग आको छ रे ! (व्यंगात्मक लघु कथा)

जंगे र जंगेंका बा हडबडे पिंडीमा बसेर गनगन गरिहेका थिए । जंगेले बालाई सोध्यो, बा यसपाली... पुरा समाचार