Advertise with us

हामी तपाईको कम्पनीको प्रमोशनका लागि तयारी अवस्थामा छौं । तपाईको कम्पनी, कम्पनीका प्रोडक्टहरु वा अन्य केही विज्ञापनका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गराउन चाहानुहुन्छ भने सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

Marketing Department 

Krishna Bohara

Phone : 01-5917553

Email : [email protected]

 

Managing Director

Royal Acharya

Phone : 01-5917553

Email : [email protected]